Hoe kan ik een gezin doorverwijzen?

Gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar kunnen op ons beroep doen.  In principe vragen wij aan de moeders om langs te komen.  De VZW helpt echter ook alleenstaande vaders. 

Hulpvragers kunnen zich aanmelden na doorverwijzing door erkende diensten uit het ganse land (OCMW, huisartsen, politie, ziekenhuizen, vluchthuizen ...). 

Indien u een gezin of alleenstaande ouder naar ons wil doorverwijzen, vragen wij u een eigen verwijsbrief mee te geven met volgende informatie (voor zover beschikbaar ) : identiteitsgegevens van de moeder en elk kind, financiële situatie (inkomen - vaste kosten) en de meest dringende noden.  

De eerste aanmelding kan elke dinsdag of donderdag tussen 9u30 en 11u30 en in de namiddag van 13u30 tot 15 uur, zonder afspraak.  Eenmaal men een toelating bekomen heeft, vragen wij de moeders met een achternaam beginnend van A tot K om op dinsdag en van L tot Z op donderdag langs te komen. 

Als er met de moeder een begeleider meekomt, gelieve dit dan mee te delen bij het onthaal.