home Geschiedenis Openingsuren Doelgroep Diensten Onze Noden Steun ons Vrijwilligers veel gestelde vragen Vondelingenluik contact

Onze doelgroep

Algemeen

Ouders met kinderen tot en met 12 jaar kunnen op ons beroep doen.  In principe vragen wij aan de moeders om langs te komen.  De VZW helpt echter ook alleenstaande vaders. 

Moeders kunnen zich aanmelden na doorverwijzing door erkende diensten uit het ganse land (OCMW, huisartsen, politie, ziekenhuizen, vluchthuizen ...).  Bij een eerste aanvraag wordt de financiële situatie van het gezin beoordeeld.  Indien het maandelijks leefgeld onvoldoende is voor de noodzakelijke uitgaven voor het gezin , kan een toelating gegeven worden voor het verkrijgen van materiaal en/of een wekelijks voedselpakket.  Deze toelating wordt jaarlijks geëvalueerd.

De eerste aanmelding kan elke dinsdag of donderdag tussen 9u30 en 11u30 en in de namiddag van 13u30 tot 15 uur, zonder afspraak.  Eenmaal men een toelating bekomen heeft, vragen wij de moeders met een achternaam beginnend van A tot K om op dinsdag en van L tot Z op donderdag langs te komen. 

Informatie voor de verwijzende instanties

Indien u een gezin of alleenstaande ouder naar ons doorverwijst, vragen wij u een verwijsbrief gericht aan onze vzw mee te geven met volgende informatie (voor zover beschikbaar ) : identiteitsgegevens van de moeder en elk kind, financiële situatie (inkomen - vaste kosten) en de meest dringende noden.  

Als er met de moeder een begeleider meekomt, gelieve dit dan mee te delen bij het onthaal.