home Geschiedenis Openingsuren Cliënten Diensten Onze Noden Steun ons Vrijwilligers veel gestelde vragen Vondelingenluik contact

Onze cliënten 

Aangepaste werking omwille van corona-crisis

Omwille van de genomen veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van het corona-virus, kunnen momenteel enkel ingeschreven gezinnen langskomen voor de ophaling van voeding en materiaal.

De aanmelding van nieuwe gezinnen zal terug mogelijk zijn vanaf 20 mei NA AFSPRAAK.

 Dank voor uw begrip.

Aan de gezinnen die langskomen voor voedselhulp :

Gelieve NIET te komen als u koorts hebt of ziek bent.  U mag dan iemand anders sturen met uw kaartjes.  Liefst geen kinderen meebrengen.  Er zal buiten moeten gewacht worden.  De toegang tot de gebouwen zal gebeuren in kleine groepjes om zo snel mogelijk geholpen te worden.  Gelieve alle voorzorgen te nemen om u, uw omgeving  en ons te beschermen, en volg strikt de instructies die u gegeven worden.  

Algemeen

Ouders met kinderen tot en met 12 jaar kunnen op ons beroep doen.  In principe vragen wij aan de moeders om langs te komen.  De VZW helpt echter ook alleenstaande vaders. 

Moeders kunnen zich aanmelden na doorverwijzing door erkende diensten uit het ganse land (OCMW, Kind en Gezin, CAW, schuldbemiddelaars, vluchthuizen, sociale diensten ...).  Bij een eerste aanvraag wordt de financiële situatie van het gezin beoordeeld.  Indien het maandelijks leefgeld onvoldoende is voor de noodzakelijke uitgaven voor het gezin , kan een toelating gegeven worden voor het verkrijgen van materiaal en/of een wekelijks voedselpakket.  Deze toelating wordt jaarlijks geëvalueerd.

De eerste aanmelding kan elke dinsdag of donderdag tussen 9u30 en 11u30 en in de namiddag van 13u30 tot 15 uur, zonder afspraak.  Eenmaal men een toelating bekomen heeft, vragen wij de moeders om op een vaste weekdag langs te komen. 

Informatie voor de verwijzende instanties

Indien u een gezin of alleenstaande ouder naar ons doorverwijst, vragen wij u een verwijsbrief gericht aan onze vzw mee te geven met volgende informatie (voor zover beschikbaar ) : identiteitsgegevens van de moeder, financiële situatie van het gezin (inkomens - vaste kosten) en de meest dringende noden.  Verder hebben wij een recent attest van gezinssamenstelling nodig.

Als er met de moeder een begeleider meekomt, gelieve dit dan mee te delen bij het onthaal.